Photo scanner – what you can do with him

Today I would like to introduce you to a photo scanner https://photo-scanner.com/

If you are looking for a scanner where you quickly need to scan something, whether it is family photos, some work documents or something else, there is one application that will allow you all this. From the name ScanQuick we can understand that the application is completely free without any fees and is designed for iPhones and Ipads, so if you have one of these, you are very lucky to have found this great offer with this application.

You probably don`t trust Internet-developed applications much, but what I`m going to write and tell you here now might (I hope) convince you.

mobil na stole

The site is available in seven different languages ​​- Czech, English, Vietnamese, German, French and Chinese.

The app is completely free – you don`t have to pay any fees to use the app, which can be a huge advantage for someone looking for a scanner, needs to scan something quickly and can`t find it

Within minutes, photos are cropped and scanned to your liking – as you do, you have it, you can adjust the corners of the photo, you can view photos with chronological time and place, and you can edit them in various ways.

obsluha mobilního telefonu

I think it is an exclusive offer for you and you can`t lose anything by it, rather just gain it, and the material you get is photos edited according to your needs and wishes. You can also add various effects to your photos in the application. So if you are still hesitant about this great offer, be sure to use it and I believe that you will not be able to praise the application and you will be happy that you have found such an application at all and you can do all the functions and editing completely free of charge, which is absolutely great ! If you are interested in this offer, you can simply download the application on the App Store. Try it!

Neoprávněně placení pracovníci čínského dodavatele Amazonu

Amazon zjistil, že jeho vlastní auditoři navštívili v březnu továrnu Foxconn a zjistil, že si nezákonně najala vysoký počet agenturních pracovníků a neplatila je adekvátně za práci přesčas. Zaměstnanci agentury, známí v Číně jako dispečinkoví pracovníci, nedostávají nemocenské dávky ani příspěvky na dovolenou a mohou být propuštěni bez nároku na odstupné při nižší úrovni výroby. Čína v roce 2014 změnila své pracovní zákony, aby omezila jejich uplatňování na 10 % všech pracovníků s cílem zabránit společnostem, aby je využívaly ke snížení svých nákladů.
déšť nad městem.jpg
Vyšetřování China Labor Watch, jehož výsledky byly zveřejněny v neděli ve spolupráci s deníkem Observer, zjistilo, že více než 40 % zaměstnanců v továrně Foxconn byli pracovníci agentury. Zaměstnanci pracující přesčas pobírali standardní hodinovou mzdu namísto polovičního příplatku vyžadovaného čínskými zákony a kodexem Amazonu pro jeho dodavatele. Amazon ve svém vyjádření uvedl: „Amazon bere velmi vážně ohlášené porušování kodexu pro naše dodavatele. V případě továrny Foxconn v Hengyangu dokončila společnost Amazon svůj nejnovější audit v březnu 2018 a odhalila dva vážné nedostatky. „Okamžitě jsme požádali Foxconn o vytvoření akčního plánu pro nápravu, který podrobně nastíní návrhy na odstranění zjištěných problémů, a zároveň provádíme pravidelné hodnocení, díky kterému kontrolujeme dodržování našeho kodexu dodavateli. Jsme odhodláni zajistit vyřešené těchto problémů.“
modrá továrna.jpg
Z vyšetřování také vyplývá, že pracovníci v Hengyangu jsou placeni mnohem hůře než pracovníci Foxconnu v jiných čínských městech. Pobírají základní měsíční mzdu ve výši 1 750 juanů (6 000 korun), zatímco základní mzda pracovníků Foxconnu, jenž v Šen-čenu vyrábí komponenty pro Apple, představuje částku 2 400 juanů (8 220 korun). Podle závěrů vyšetřování odpracují zaměstnanci až 80 hodin přesčasů za měsíc, zatímco zákon povoluje pouze 36 hodin.

Šetřete dětem

Chcete pro děti to nejlepší? Tak se nesnažte, aby měli nejkrásnější dětství, ani jim nepořizujte to nejlepší. Dítě určitě nepotřebuje značkové věci, a i když nemáte například finanční nedostatek, dítěti byste neměli vytoužený mobil, kolo, lyže a podobně pořizovat automaticky.
miminko v košíku

Opravdu není dobré, když dítě příliš hýčkáte. Dobrý rodič není ten, který vytváří dítěti dokonalé podmínky, ale ten, který dítě dokonale připraví pro život.

Dokonale připravit na život, to znamená uzpůsobit jej k určitým věcem. Například naučit se počkat si na uspokojení svých potřeb, naučit dítě slušnému chování, zvládat děti využívat veřejnou dopravu, byť doma využíváte auto, osvojit si disciplínu, mít prosociální chování, zvládat péči o domácnost, pečovat o své zdraví.
usměvavé dítě

Často chceme pro dítě to nejlepší, ale ve skutečnosti ho jen opečováváme, což není dobré. Dítě se potřebuje seznámit i s negativními stránkami života. Jen setkání s negací uzpůsobí dítě k tomu, aby dokázalo zvládnout náročné situace. Samozřejmě těchto negací by děti měli zažít co nejméně, ale není žádoucí dítě od nich ochránit.

Určitě děti nerozmazlujte. Nedopřávejte mu každý rozmar. Pokud pro něho chcete to nejlepší, raději se zaměřte na úspory.
měšec s penězi

Spořit dětem už od raného dětství je jedna z nejlepších věcí, které pro dítě můžete udělat. Je na Vás, zda formou životního pojištění se spořením, nebo prostřednictvím stavebního spoření. Někdy prostě můžete spořit jen na speciální účet. Uvědomte si, že náklady v budoucnosti budou vysoké. Například na studia, na bydlení, na zařízení bytu, na zařízení živnosti. Když je mladý člověk na startu života, moc mu pomůže, když nezačíná na nule. Určitě pak ocení to, že mu rodiče nedopřáli každou kratochvíli, kterou si usmyslel. Dítě potřebuje zážitky, ale rozhodně není žádoucí být přezážitkovaný. Mít nějaký vstupní kapitál už žádoucí je.


Ústup mužnosti

Tradiční role mužů se dnes zdá být narušena. Role lovce se kamsi vytratila, když se stále více stírá rozdíl mezi mužskou a ženskou odlišností. Muž si dnes klade otázku, zda jej žena vlastně ještě potřebuje? Vždyť je tak schopná a někdy i neúmyslně dává svému partnerovi najevo, že si bez něj poradí s čímkoliv. Dobývání žen se změnilo na dobývání mužů, kterým se prostor stále zužuje. Tato situace jistě nemůže zůstat bez následků a často se zbortí právě to, o co žena nejvíce usiluje. Ale co vlastně muži zbývá? Když manželka vše zařídí, zorganizuje a nabírá si stále více funkcí, má muž za chvíli pocit, že jej nepotřebuje k ničemu jinému, než k občasnému sexu. 
zamyšlený muž 
VYHÝBÁNÍ SE SEXU
Když se muž přestane cítit mužem, je jisté, že se to projeví právě v jeho mužnosti. Typická výmluva manželek na bolest hlavy se mění v nezájem muže o sexuální život. Muž se zablokuje a pod různými záminkami se vyhýbá milování. Odráží se v tom stávající způsob života partnerů, kteří navíc svoje rodičovské vzory měli určitě úplně odlišné. Od dnešních moderních mužů se očekává něco jiného než se očekávalo od jejich otců. Ženy dnes chtějí cítit u svých partnerů především podporu a porozumění. Nechtějí být pouze ženami v domácnosti, ale naopak rozvíjet svoje schopnosti a dovednosti, k nimž jejich matky neměly v minulosti přístup.
váhání muže 
MŮŽE ZA TO EMANCIPACE?
Je to dneska prostě určitý trend. Ženy jsou soběstačné a úspěšně se probojovaly téměř do všech profesí. Na rodičovské dovolené nezůstávají jen ony, ale i jejich muži, zatímco žena pracuje a vydělává více peněz. S dosaženou emancipací však zažívají páry i jejich vedlejší produkt – problémy s intimním životem. Muž si připadá méně potřebný a upadá do pasivity. K záchraně vztahu nevedou výčitky a nucení k sexu, ale vzájemná komunikace a ujasnění si toho, co je třeba ve způsobu života dvojice změnit.