Je lepší tlačítkový nebo dotykový telefon?

Mobilní telefon má dnes v podstatě každý z nás. Všichni víme, že existuje velká spousta nejrůznějších modelů, které se od sebe liší především svými parametry. Kategorizovat je můžeme podle nejrůznějších hledisek, avšak tím zdaleka nejčastějším a nejpoužívanějším bývá dělení na tlačítkové a dotykové telefony.

 

Asi každý ví, že ty tlačítkové jsou starším typem. Jednoduše řečeno, abyste na přístroji vyvolali nějakou funkci, stisknete příslušné tlačítko či kombinaci tlačítek. Při psaní zpráv pak číselník funguje i jako klávesnice, kdy každá klávesa má dvě či tři písmena, mezi kterými volíte opakovaným stisknutím.

 

tlačítkový telefon

 

Výhodou zde je především fakt, že není potřeba až taková preciznost. Díky tomu je může poměrně snadno používat i starý člověk či člověk, který má problémy s citlivostí prstů. Z tohoto důvodu jsou vhodné také pro slepce, neboť není problém tlačítka označit i Brailovým písmem. Ovšem není tomu až tak dávno, co na trh přišly dotykové telefony a zcela jej ovládly. Ty fungují tak, že na displejem neustále probíhá mírný elektrický proud. Zmačknutím jej na daném místě přerušíme, což vyvolá danou akci.

 

dotykový telefon

 

Jejich popularita jde snadno vysvětlit. Nyní není potřeba mačkat kombinace tlačítek, místo toho jednoduše stisknete danou ikonu. To je mnohem rychlejší, jednodušší a pohodlnější. Také psaní zpráv se stalo lehčím, neboť není nutné opakovaně mačkat tlačítko, abyste se dostali k požadovanému písmenu – zde můžete mít celou abecedu.

 

Nepřímým, avšak velmi vítaným důsledkem je také to, že displej může být mnohem větší. Díky tomu je vše mnohem lépe vidět, a to i pro osoby se slabším zrakem. Nevýhodou však je fakt, že pokud se displej poškodí, stane se celý přístroj prakticky nepoužitelným. A jeho oprava je náročnější než výměna jednoho tlačítka.

 

Při výběru je tedy nutné zvážit, který z těchto typů pro vás bude lepší. Oba jsou již dnes dostupné ve své chytré variantě a jejich možnosti se příliš neliší. Záleží tedy jen na vašich osobních preferencích.