Neoprávněně placení pracovníci čínského dodavatele Amazonu

Amazon zjistil, že jeho vlastní auditoři navštívili v březnu továrnu Foxconn a zjistil, že si nezákonně najala vysoký počet agenturních pracovníků a neplatila je adekvátně za práci přesčas. Zaměstnanci agentury, známí v Číně jako dispečinkoví pracovníci, nedostávají nemocenské dávky ani příspěvky na dovolenou a mohou být propuštěni bez nároku na odstupné při nižší úrovni výroby. Čína v roce 2014 změnila své pracovní zákony, aby omezila jejich uplatňování na 10 % všech pracovníků s cílem zabránit společnostem, aby je využívaly ke snížení svých nákladů.
déšť nad městem.jpg
Vyšetřování China Labor Watch, jehož výsledky byly zveřejněny v neděli ve spolupráci s deníkem Observer, zjistilo, že více než 40 % zaměstnanců v továrně Foxconn byli pracovníci agentury. Zaměstnanci pracující přesčas pobírali standardní hodinovou mzdu namísto polovičního příplatku vyžadovaného čínskými zákony a kodexem Amazonu pro jeho dodavatele. Amazon ve svém vyjádření uvedl: „Amazon bere velmi vážně ohlášené porušování kodexu pro naše dodavatele. V případě továrny Foxconn v Hengyangu dokončila společnost Amazon svůj nejnovější audit v březnu 2018 a odhalila dva vážné nedostatky. „Okamžitě jsme požádali Foxconn o vytvoření akčního plánu pro nápravu, který podrobně nastíní návrhy na odstranění zjištěných problémů, a zároveň provádíme pravidelné hodnocení, díky kterému kontrolujeme dodržování našeho kodexu dodavateli. Jsme odhodláni zajistit vyřešené těchto problémů.“
modrá továrna.jpg
Z vyšetřování také vyplývá, že pracovníci v Hengyangu jsou placeni mnohem hůře než pracovníci Foxconnu v jiných čínských městech. Pobírají základní měsíční mzdu ve výši 1 750 juanů (6 000 korun), zatímco základní mzda pracovníků Foxconnu, jenž v Šen-čenu vyrábí komponenty pro Apple, představuje částku 2 400 juanů (8 220 korun). Podle závěrů vyšetřování odpracují zaměstnanci až 80 hodin přesčasů za měsíc, zatímco zákon povoluje pouze 36 hodin.