Nenechávejte ležet peníze ladem …

Mnozí lidé nevědí, že mají nárok na další peníze, které tak leží dlouhou dobu ladem a nikdo si pro ně nesáhne. Tuto možnost totiž mají pracující, kteří jsou sice Češi a žijí v České republice, ale mají děti ve společné péči a jeden z rodičů pracuje blízko za hranicemi, v Německu.

Německo totiž na rozdíl od České republiky vyplácí mnohem vyšší přídavek na dítě, než se tomu tak děje v Čechách, kde vám nárok na přídavek na dítě „osolí“ úřad práce díky tomu, že vůbec pracujete! U nás totiž platí zákon, že u nároku na tuto dávku se zkoumá příjem všech společně posuzovaných osob.

eura bankovky

Kdo má nárok na přídavek na dítě v Čechách?

Dejme tomu, že jste rodina se dvěma dětmi, z toho jedno dítě je společné a druhé manželky z dřívějšího vztahu a na toto dítě je stanoveno výživné. O přídavek na dítě žádáte na kontaktním pracovišti úřadu práce, který je příslušný dle místa skutečného bydliště. Dokládáte příjmy všech společně posuzovaných osob, to znamená otce a matky dítěte plus výživné, které pobírá dítě. Může se tak stát, že přesáhnete svým společným příjmem 3,4 násobku životního minima a nárok na přídavek na dítě mít nebudete!

Kdo má nárok na „přídavek na dítě“ v Německu?

Kdežto v Německu se vůbec nesleduje příjem rodiny v případě nároku na přídavek na dítě, respektive Kindergeldu. Protože sousední stát přizná nárok každému, kdo v Německu pracuje a trvale odvádí daně, tedy i například tam pracující Čechům. Nemusíte mít ani trvalý či přechodný pobyt v Německu. Stejně tak můžete být pendlerem, abyste získali nárok na tuto dávku.

malé děti

Co je potřeba k získání Kindergeldu?

V prvé řadě musíte s dítětem žít ve společné domácnosti, takže u „běžné“ rodiny není žádný problém. Ten může nastat v případě, že jste odloučení a s dítětem nežijete v domácnosti, v tom případě také sice můžete pobírat Kindergeld, ale potřebujete k tomu souhlas matky dítěte, protože o tuto dávku pak nežádáte vy z titulu zaměstnání v Německu, ale matka dítěte, protože vy ve státě zaměstnání odvádíte daně.

Proto je vhodnější rovnou požádat o Kindergeld 2021 v Německu. Administrativa může být složitější, proto doporučujeme se obrátit na odborníky, kteří mají legislativu v malíčku a mohou vám ušetřit spoustu nervů a „papírování“.