První světová válka


·         po přelomu století se vztahy mezi mocnostmi začaly zhoršovat


·         francouzsko-německé nepřátelství


·         1871 – zábor Alsaska a Lotrinska Německem


·         spojenectví Francie a Ruska – tajná politická a vojenská dohoda – Francie pomohla Rusku i finančně, stavba transsibiřské magistrály


·         rusko-rakouský spor o Balkán


·         1870 – nezávislost Srbska, Řecka


·         1877 – Rusko se vložilo do války s Tureckem – vyhráli – San Stefanský mír – mělo vzniknout samostatné, velké Bulharsko


·         Francie, VB, Rakousko nespokojeni ohledně Ruska


·         1878 Berlínský kongres – připojení BH k Rakousku (i přes odpor obyvatelstva)


·         německo-britské námořní zbrojení


·         VB se o dění na evropské kontinentě do přelomu století moc nezajímala


·         Německo začalo budovat válečné loďstvo, VB zintenzívněla výrobu

·         vznik Dohody – 1904 Velká Británie a Francie – 1907 se přidává Rusko

·         vznik Trojspolku – starší politický a vojenský spolek – 1882 – Německo, Rakousko-Uhersko a Itálie (Itálie z něj během války vystoupila a nahradilo ji Turecko)
vojenský příkop

·         Balkánské války


·         1911 – První Balkánská válka – státy na Balkáně (Srbsko, Černá hora, Bulharsko, Řecko) se vzbouřili proti nadvládě Osmanské říše, proti Osmanům bojovala i Itálie


·         1912 – vznik Albánie


·         1913 – Druhá Balkánská válka – proti Bulharsku


·         války skončily rozdělením Bulharského území mezi Řecko, Srbsko, Turecko a Rumunsko


·         všechny kontinenty, Evropa zdevastovaná nejvíce, do bojů 34 států
vojáci ve válce

·          totální – zapojení ekonomiky, nasazení všech zdrojů, významná role propagandy (očernění protivníka), řízené hospodářství a zemědělství – co jde přednostně na frontu dobyvačná a nespravedlivá – všechny země chtěly získat území, pouze Srbsko defenziva, zakázán černý trh

·         první konflikt, o jejímž výsledku rozhoduje ekonomika – ne počet vojáků, vyspělejší zbraně

·         zákopová – malé pohyby fronty, obrovské nasazení vojáků, materiálu, zbraní, poziční, nepohyblivá válka, hrozné podmínky – vši, krysy, nedostatek jídla

 

 

Technika

·         před válkou velký rozvoj – samopaly, bajonety, radiotechnika, letectvo, automobily, železnice, tanky, těžká děla, ponorky

·         1915 – Němci použili biologické zbraně – jedovaté plyny (yperit) – několik tisíc mrtvých francouzských vojáků, nejprve roušky, kukly, až poté plynové masky

·         do konce války až 45 druhů otravných plynů

·         tanky – převoz na frontu ve vlacích s nádobami na vodu – „water tanks“


4/5 - (3 votes)