Základní pojmy pro studium na vysoké škole

Vzhledem k tomu, že se přehoupla polovina prázdnin, je potřeba seznámit se s nejdůležitějšími základními pojmy. Konec prázdnin tady bude coby dup. Uteče to jako voda a opět začne školní rok. Vysoká škola je něco naprosto nového. Pojďme se proto seznámit s tím důležitým a základním.
1) Forma studia –tu jste si vybírali již při podávání přihlášky, takže byste již měli tušit, o co jde. Pro zopakování rozlišujeme dvě formy studia, a to prezenční (tzv. denní studium), kdy chodíte do školy téměř denně, podle vašeho rozvrhu přednášek. Kombinované studium (jinak řečeno dálkové) znamená, že do školy jezdíte mnohem méně (1x za 14 dní, 1x za měsíc…), o to více se studiu musíte věnovat doma individuálně.
sova s knihou
2) Semestr –na základní a střední škole mluvíme o první a druhém pololetí. Na vysoké škole se toto nazývá zimní a letní semestr, které dohromady tvoří jeden akademický rok. V každém semestru máte určitý počet předmětů, které na konci semestru ukončíte.
3) Zkouškové období –jedná se právě o závěr semestru, kdy ukončujeme všechny předměty. Předmět může být ukončený zkouškou nebo zápočtem. Zkouška může být ústní, písemná nebo kombinovaná a hodnotí se známkou. Zápočet bývá většinou písemný a hodnotí se slovním vyjádřením splnil/nesplnil. V akademickém roce máte zpravidla dva pokusy na zvládnutí zkoušky.
náročné studium v knihovně
4) Kredity –každý předmět je obodovaný určitým počtem kreditů. Záleží na důležitosti předmětu – A jsou povinné, B jsou povinně volitelné, C jsou volitelné. Abyste byli připuštění ke státnicím, musíte mít nasbíraný určitý počet kreditů, které sbíráte právě tím, že úspěšně zakončíte předmět.
5) Známkování –s klasickými známkami jste se již rozloučili. Nyní nás čeká známkování A – F, kdy A = 1; B = 1,5; C = 2; D = 2,5; E = 3; F = 4. Známka F již znamená, že jste neprošli. V takovém případě musíte zkoušku opakovat. A většinou dostává pouze pár těch nejlepších, B dostávají ti dobří. C a D jsou takovým průměrem a známka E? Občas taky přijde, tomu věřte, ale nevěšte hlavu. E znamená studovat efektivně – nad učením nestrávíte tolik času, a přesto to stačí na to, abyste prošli.JTak hodně štěstí při nástupu a mnoho sil.

5/5 - (1 vote)